Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy SAMODZIELNY REFERENT


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy SPECJALISTA DS. PŁAC


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - SAMODZIELNY REFERENT

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz ososbowy


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - SPECJALISTA DS. PŁAC

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy


 

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wyciąg z załącznika - informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu jednostki