W skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wchodzą:

 

Technikum Nr 2

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych:
 • Technik reklamy
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 kształci uczniów w wielu zawodach:

 • kucharz [512001]

Edukacja w zakresie w/w kształcenia zawodowego odbywa się w szkole

 • sprzedawca [522301]
 • fryzjer [514101]
 • mechanik pojazdów samochodowych [723103]
 • lakiernik [713201]
 • piekarz [751204]
 • elektryk [741103]
 • murarz-tynkarz [711204]
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [834103]

Uczniowie (młodociani pracownicy) uczący się w w/w zawodach, w celu przygotowania zawodowego realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy, na podstawie umowy o pracę.

Zajęcia edukacyjne z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego uczniowie (młodociani pracownicy) realizują w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.