JĘZYK POLSKI:       

Aleksandra Czyżewska

Justyna Rachuba-Mućka

JĘZYK ANGIELSKI:   

Agnieszka Kowalska

Marianna Paliszewska

Barbara Smutkiewicz

Aleksandra Ziułkowska

JĘZYK NIEMIECKI:

Ewa Olbryś

JĘZYK ROSYJSKI:

Marianna Paliszewska

Justyna Rachuba-Mućka

MATEMATYKA:

Joanna Wiśniewska

Grażyna Sitek

Katarzyna Świerczewska

HISTORIA:

Przemysław Wesołowski

WIEDZA O KULTURZE:

Ewa Olbryś

GEOGRAFIA:

Hanna Trojgo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Grażyna Sitek

Agnieszka Dyl

BIOLOGIA:

Renata Prus-Nalewajk

CHEMIA:

Katarzyna Świerczewska

FIZYKA:

Katarzyna Świerczewska

INFORMATYKA:

Katarzyna Świerczewska

Agnieszka Dyl

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Barbara Krzemień-Kozłowska

Teresa Zielińska

Marcin Dąbrowski

Marek Jankowski

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

Agnieszka Dyl

RELIGIA:

Agnieszka Kaszuba

ks. Piotr Pieczewski

PRZEDMIOTY GASTRONOMICZNE:

Anna Balcerowska

Anna Wójcik

Elżbieta Błaszczyk

Barbara Grąbczewska

Marta Kulesza

Renata Prus-Nalewajk

PRZEDMIOTY REKLAMOWE:

Jolanta Siuda

Agnieszka Służała

Grażyna Sitek

Mikołaj Sokolnicki

Anna Zimny

PRZEDMIOTY FRYZJERSKIE:

Edyta Jaskulska

Marzena Orłowska

PRZEDMIOTY TURYSTYCZNE:

Hanna Trojgo

Katarzyna Kacprzak