Konkurs "BARWY BIAŁO-CZERWONE – POLSKIE SYMBOLE NARODOWE"


Już niedługo 2 maja w Polsce obchodzony jako Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.

Dzień Flagi obchodzony jest między dwoma świętami: 1 maja, nazywanym Świętem Pracy oraz Świętem Narodowym 3 Maja. Święto Flagi uchwalone zostało, aby popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Polskie barwy narodowe widniejące na fladze państwowej kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci stanowiąc jeden z ważniejszych elementów naszej tożsamości narodowej.
Flaga Polski według obowiązującej normy to prostokąt o proporcjach boków 5:8, podzielony na dwa poziome pasy: biały do góry i czerwony u dołu.

Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie:

•    Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.

•  Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.

Z tej okazji Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku zaprasza młodzież do wspólnego świętowania w formie konkursu.

Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzenie zainteresowania historią Rzeczypospolitej Polskiej, budowę szacunku wobec Ojczyzny oraz bohaterów i symboli narodowych.                                                                                                                                                                                                                                         

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać grafikę komputerową lub pracę plastyczną w dowolnej technice o tematyce związanej z symbolami: godło Polski, flaga biało-czerwona, hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.

Pracę w formie plastycznej, albo w postaci wydruku w przypadku grafiki komputerowej, należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 29 kwietnia. Ocenę prac konkursowych przeprowadzi komisja konkursowa. Pod uwagę wzięte będą między innymi takie elementy, jak:
- zgodność z tematyką konkursu,

- patriotyczne zaangażowanie,

- pomysłowość i twórcze podejście do tematu,

- poziom i staranność wykonania.

Pracę należy wykonać w formacie A4. Na odwrocie należy umieścić następujące dane (tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa)

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów odbędzie się 2 maja 2022r. podczas obchodów Dnia Flagi Państwowej.

Przemysław Wesołowski


     

Regulamin konkursu

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Karta zgłoszeniowa


Zachęcamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie na Prezentację Multimedialną - "Chrzest Polski"

Regulamin konkursu

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel historii p. Przemysław Wesołowski


UWAGA KONKURS!!!

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku zachęca do wykonania prezentacji na temat ZABYTKÓW KULTURY POLSKIEJ. Regulamin międzyszkolnego konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zamieszczony jest poniżej.

Wszystkich uczniów zainteresowanych tematyką oraz formą pracy konkursowej zapraszamy do nauczycieli reklamy: p. Jolanty Siudy, p. Agnieszki Służały, p. Mikołaja Sokolnickiego, p. Anny Zimny.

Etykieta konkursowa

Regulamin konkursu


Światowy Dzień Żywności 2021 – konkurs

Regulamin konkursu


Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym: Sztambuch rodzinny - formą dbałości o przetrwanie rodzimych wartości, tradycji i wspomnień.

Regulamin projektu

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do nauczyciela hsiotorii - p. Przemysława Wesołowskiego.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim ogłoszonym przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną pt. "Zapisuj fakty, ocalaj pamięć..."

Chętne osoby prosimy o kontakt z nauczycielem historii - panem Przemysławem Wesołowskim.

Regulamin konkursu literackiego