Przewodnicząca: Elżbieta Szczesna

Wiceprzewodniczący: Marek Banaszewski

Sekretarz: Renata Grabowska

Członek: Edyta Piekarska