Przewodnicząca: Marzena Wielgolewska-Kluk

Wiceprzewodnicząca: Edyta Piekarska

Sekretarz: Beata Chojnacka

Członek: Agnieszka Komsta