Statut Szkoły obowiązujący uczniów Technikum Nr 2 w Pułtusku

Spis treści do statutu

Tekst ujednolicony po zmianach uchwalonych przez radę pedagogicną uchwałą nr 19/2021/2022 z 30 listopada 2021r. i uchwałą nr 32/2021/2022 z 28 stycznia 2022r.

Uchwała nr 19/2021/2022 w sprawie nowelizacji statutu Technikum Nr 2 w Pułtusku

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 19/2021/2022 z 30.11.2021r.

Tekst ujednolicony po zmianach uchwalonych przez radę pedagogiczną uchwałą nr 27/2019/2020 z 31 sierpnia 2020r. i uchwałą nr 26/2020/2021 z  5 marca 2021r. 

Uchwała nr 27/2019/2020 w sprawie nowelizacji statutu Technikum nr 2 w Pułtusku

Spis treści do statutu

Statut Technikum Nr 2 w Pułtusku

Uchwała nr 9/2019/2020

Statut Szkoły obowiązujący uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku

Spis treści do statutu

Tekst ujednolicony po zmianach uchwalonych przez radę pedagogiczną  uchwałą nr 11/2019/2020 z dnia 26 listopada 2019r.

Uchwała nr 11/2019/2020

Załącznik nr 1 do uchwały RP nr 11/2019/2020

Spis treści do statutu

Tekst ujednolicony statutu po zmianach z dnia 24 września 2019r. nr 4/2019/2020

Uchwała nr 4/2019/2020 z dnia 24 września 2019r.

Załącznik nr 1 do uchwały RP nr 4/2019/2020r.

Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 27 września 2018r.

Załącznik nr 1 do uchwały RP nr 3/2018/2019

Tekst ujednolicony statutu po zmianach z dnia 30 listopada 2017r. nr 5/2017/2018

Statut Szkoły obowiązujący uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2

Spis treści do statutu

Tekst ujednolicony po zmianach uchwalonych przez radę pedagogiczną uchwała nr 20 z 30 listopada 2021r. i uchwała nr 33/2021/2022 z 28 stycznia 2022r.

Uchwała nr 20/2021/2022 w sprawie nowelizacji statutu Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Pułtusku

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 20/2021/2022 z 30.11.2021r.

Tekst ujednolicony po zmianach uchwalonych przez radę pedagogiczną Uchwałą nr 28/2019/2020 z 31 sierpnia 2020r. i uchwałą nr 27/2020/2021 z 5 marca 2021r.

Uchwała nr 28/2019/2020 w sprawie nowelizacji statutu Branżowej Szkoły I stopnia w Pułtusku

Spis treści do statutu

Tekst ujednolicony statutu po zmianach z dnia 26 listopada 2019r. nr 10/2019/2020

Uchwała nr 10/2019/2020

Załącznik nr 1 do uchwały RP nr 10/2019/2020

Spis treści do statutu

Tekst ujednolicony statutu po zmianach z dnia 23 października 2019r. nr 8/2019/2020

Załącznik nr 1 do uchwały RP z dnia 23 października 2019r.

Uchwała nr 8/2019/2020 z dnia 23 października 2019r.

Spis treści do statutu

Tekst ujednolicony statutu po zmianach z dnia 7 października 2019r. nr 5/2019/2020

Załącznik nr 1 do uchwały RP z dnia 7 października 2019r.

Uchwała nr 5/2019/2020 z dnia 7 października 2019r.

Spis treści do statutu

Tekst ujednolicony statutu po zmianach z dnia 27 września 2018 nr 3/2018/2019 i z dnia 24 września 2019r. nr 3/2019/2020

Załącznik nr 1 do uchwały RP nr 3/2019/2020r.

Uchwała nr 3/2019/2020 z dnia 24 września 2019r.

Załącznik nr 1a do uchwały RP nr 3/2018/2019