Dyrektor                                                     Dorota Orłowska

Wicedyrektor                                            Anna Balcerowska

Kierownik szkolenia praktycznego      Anna Zimny