JĘZYK POLSKI:       

Aleksandra Czyżewska

Justyna Rachuba-Mućka

JĘZYK ANGIELSKI:   

Katarzyna Mierzejewska

Marianna Paliszewska

Barbara Smutkiewicz 

Izabela Kamińska

JĘZYK NIEMIECKI:

Ewa Olbryś

JĘZYK ROSYJSKI:

Marianna Paliszewska

Justyna Rachuba-Mućka

MATEMATYKA:

Joanna Wiśniewska

Grażyna Sitek

Katarzyna Świerczewska

HISTORIA:

Izabela Gierek

WIEDZA O KULTURZE:

Ewa Olbryś

GEOGRAFIA:

Hanna Trojgo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Grażyna Sitek

BIOLOGIA:

Renata Prus-Nalewajk

CHEMIA:

Katarzyna Świerczewska

FIZYKA:

Katarzyna Świerczewska

INFORMATYKA:

Barbara Krzemień-Kozłowska

Katarzyna Świerczewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Marek Jankowski

Barbara Krzemień-Kozłowska

Teresa Zielińska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

Aleksandra Lasocka

RELIGIA:

Agnieszka Kaszuba

ks. Piotr Pieczewski

PRZEDMIOTY GASTRONOMICZNE:

Anna Balcerowska

Elżbieta Błaszczyk

Barbara Grąbczewska

Marta Kulesza

Renata Prus-Nalewajk

Anna Wójcik

PRZEDMIOTY REKLAMOWE:

Jolanta Siuda

Agnieszka Służała

Grażyna Sitek

PRZEDMIOTY FRYZJERSKIE:

Edyta Jaskulska

Anna Jaszczułt