Październik jest w Zespole Szkół im. B. Prusa miesiącem, w którym od wielu lat uczestniczymy w Kampanii Białych Serc – solidarnym proteście przeciwko uzależnieniom i przemocy. Tegoroczna, XV edycja, której hasło brzmiało „ZANIM TO SIĘ STANIE”, dotykała bardzo trudnego problemu, jakim jest zwiększająca się liczba samobójstw młodych ludzi.

Aż 116 śmierci samobójczych wśród osób do 18 roku życia i 730 prób samobójczych odnotowała policja w ubiegłym roku, choć według psychiatrów, mogło ich być nawet sto razy więcej. Według wielu opracowań, na jedno dokonane samobójstwo przypada 100 prób samobójczych.  

O niektórych nie wiedzą nawet rodzice. Polska zajmuje drugie miejsce w Europie, po Niemczech, pod względem samobójstw dzieci w wieku 10-19 lat; cały czas wzrasta też liczba dzieci hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych. Oddziały psychiatryczne pękają w szwach, a na przyjęcie do szpitala nieletni z zaburzeniami psychicznymi czekają miesiącami. Najgorzej jest od października do kwietnia, czyli w okresie jesienno-zimowym, gdy narażeni jesteśmy na spadki nastroju.

W terminie od 12 do 25 października w Zespole Szkół im. B. Prusa odbywało się wiele przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym. Tradycyjnie w czasie trwania Kampanii w oknach naszej szkoły zawisły białe serca. Na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego odpowiedzieli pracownicy Pułtuskiej Komendy Powiatowej, którzy przeprowadzili prewencyjne spotkanie z uczniami klas pierwszych na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i skutków uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Ponadto wychowawcy na zajęciach z klasami przeprowadzili rozmowy, wsparte filmami edukacyjnymi, na temat depresji i sposobów zapobiegania samobójstwom młodych ludzi. W czasie trwania Kampanii filmy edukacyjne, skierowane do młodzieży, wyświetlane były także na szkolnym korytarzu.

Panie psycholog i pedagog, które sprawowały opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem, przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję informacyjną na temat numerów zaufania dla dzieci  i młodzieży. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły oraz  w gablocie przy gabinecie pedagoga i psychologa.

Młodzież również bardzo aktywnie uczestniczyła w Kampanii. Pod opieką pani Agnieszki Służały klasa I TRg przygotowała białą trumnę – niezwykle sugestywny symbol śmierci, a klasa III TOR – transparenty, przypominające nekrologi, na których w formie haseł wymienione zostały najczęstsze przyczyny samobójstw młodych osób.

Pani Jolanta Siuda wraz z klasą II TOR wykonała transparent oraz plakaty informacyjne, które można było zobaczyć na tablicach informacyjnych w szkole.

Wykonane przez uczniów prace zostały wykorzystane w trakcie Marszu Białych Serc, który jak co roku stanowił podsumowanie Kampanii.

Samorząd Uczniowski dziękuje Burmistrzowi Miasta Pułtusk, pracownikom Powiatowej Komendy Policji oraz Straży Miejskiej w Pułtusku za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia.

                                                                                                                                                                    Justyna Rachuba-Mućka

                                                                                                                                                                   Opiekun Samorządu Uczniowskiego

                                                                                                                                                                   Szkolny Koordynator Kampanii Białych Serc