8 listopada młodzież Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku uczciła 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczniowie: Magdalena Dawidczyk, Weronika Dawidczyk, Jakub Gerek, Martyna Gołębiewska, Amelia Grążewska, Jullia Kowalska, Anna Krupińska, Weronika Łuniewska, Aleksy Maga, Dagmara Piątkowska, Eryk Wielgo, Natalia Wielgo, Wiktoria Zderka, Amelia Ziółkowska pod opieką nauczycieli: Aleksandry Czyżewskiej, Jolanty Siudy, Justyny Rachuby-Mućki i księdza Piotra Pieczewskiego przedstawili społeczności szkolnej wzruszający program artystyczny pt. „Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”, którego główną ideą było ukazanie wartości patriotycznych młodego pokolenia Polaków. Celem uroczystości było pobudzenie widzów do refleksji, czym dziś dla nas jest Ojczyzna, z jakimi wartościami utożsamiamy to pojęcie, a jej przesłanie zawiera się w słowach Jana Pawła II: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Program został także zaprezentowany podczas powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Pułtuskiej Bazylice. Występ uczniów dostarczył wielu wrażeń i emocji, i został doceniony przez społeczność lokalną, która nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami.

                                                                                                                                                       Justyna Rachuba-Mućka