Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności,  jakich dostarczają wakacje!

• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym, gdzie i z kim przebywacie!

• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, czyli strzeżonych kąpieliskach pod  opieką ratowników!

• Zawsze mówcie "NIE", gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!

 • Ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych,  nie można rozpalać ognisk w lasach!

 Jeżdżąc na rowerze, rolkach,  czy desce – nie  traktujcie jezdni jak placu zabaw!

• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność, nie dotykajcie maszyn  i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem!

• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!

 • Wakacje to wytężony okres werbunku do sekt. Nie opowiadajcie nieznajomym ludziom  o swoich problemach. Nie chodźcie na spotkania, czy imprezy organizowane przez nieznane osoby.

·  Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!

·  Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!

·  Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!

·  Gdy wyjeżdżacie samodzielnie za granicę (np. do pracy) pamiętajcie o kontakcie z bliskimi w Polsce! Pozostawcie im adres pobytu za granicą, numer telefonu do hotelu, plan podróży. Nigdy nie oddawajcie nikomu swojego paszportu.

Zarówno kiedy poczujecie się zagrożeni, jak  i w razie popełniania przestępstwa,  nie wahajcie się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić  do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.