W roku szkolnym 2018/2019 sześcioro najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa otrzymało stypendium w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Są to uczniowie Technikum Nr 2: Justyna Świderska, Karolina Chodyna, Aneta Kuczyńska, Justyna Ciszkowska, Weronika Łuniewska i Bohdan Lesko.

6 czerwca 2019r., w obecności pani Elżbiety Nygi – pracownika MSCDN, konsultanta przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości, pani Agnieszki Matusiak – technologa Stacji Uzdatniania Wody w Pułtusku, swoich opiekunów stypendialnych: Barbary Grąbczewskiej, Marty Kuleszy, Jolanty Jadaś oraz nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół - zaprezentowali wyniki rocznej pracy. Poza prezentacjami multimedialnymi można było obejrzeć spot reklamowy i wystawę zdjęć, poczytać broszurki: „Najciekawsze receptury potraw z kasz w kuchni staropolskiej i współczesnej” oraz „Słodkie dzieła sztuki”, a także spróbować smakowitych wyrobów z kaszy i słodkich wypieków, popijając pyszną kawą, herbatą i wodą przygotowaną na kilka sposobów.