4 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku uroczyście obchodzono 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów w Polsce. Montaż słowno-muzyczny wykonali uczniowie Zespołu Szkół im. B. Prusa i Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie z udziałem Grupy Rekonstrukcyjnej 13. Pułku Piechoty w Pułtusku pod dowództwem st. chor. szt. rez. Leszka Topólskiego . Honorowy Patronat nad uroczystością objął Starosta Pułtuski Jan Zalewski.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość gościom. Szczególne podziękowania składamy Pani Monice Mazur-Rafał – prezes Fundacji Humanity in Action Polska i Pani Jolancie Siejbik - Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej, za żywe słowo skierowane do młodzieży i gości, świadczące o tym, że prawda jako zadanie wpisuje się w WOLNOŚĆ.