24 czerwca 2022r. w Zespole Szkół im. B. Prusa uroczyście zakończono rok szkolny 2021/2022. W podniosłym nastroju, w otoczeniu nauczycieli i rodziców, pani wicedyrektor Anna Balcerowska pogratulowała uczniom wyników edukacyjnych. Podziękowała za udział w licznych konkursach i akcjach. Nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród książkowych tym uczniom, którzy najciężej pracowali, odnosząc przy tym godne naśladowania sukcesy.

Nagrody książkowe za najwyższe wyniki w nauce, ufundowane przez Starostę Pułtuskiego Jana Zalewskiego, otrzymali uczniowie z najwyższą średnią ocen: uczennica klasy III technik reklamy Technikum Nr 2 Khrystyna Karach oraz uczeń klasy III kucharz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 Kacper Jeż.

Rada Rodziców przy ZSBP uhonorowała książkami i dyplomami szesnaścioro uczniów z bardzo wysoką średnią ocen oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem:

I Tż – Aleksandra Soroko

I Tr – Wiktor Kępczyński

II Tż – Ernest Jeż

II Tr – Uliana Bratkovska, Iryna Herbut

III Tż G – Joanna Bieńkowska,  Weronika Murawska

III TrTuf – Khrystyna Karach, Karolina Korenberh, Jakub Wojtczak, Milena Szerewicz

III Tr – Zuzanna Daniluk, Maja Szczerba

I Kw – Roksana Dana

III Kw G – Natalia Lewandowska

III KP – Kacper Jeż

Pani wicedyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom dziewięciorga uczniów naszej szkoły. W Technikum Nr 2 listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów: Wiktora Kępczyńskiego, Ernesta Jeża, Mai Szczerby, Joanny Bieńkowskiej, Weroniki Murawskiej, Khrystyny Karach, Karoliny Korenberh.

W Branżowej Szkole I Stopnia listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów: Kacpra Jeża i Natalii Lewandowskiej.

List gratulacyjny od dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. dr hab. inż. Małgorzaty Darewicz z okazji uzyskania tytułu laureata eliminacji okręgowych XLV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych wręczono Weronice Murawskiej i Joannie Bieńkowskiej z klasy III Tżg.

Nagrodę dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Historie z sieci wzięcie” zorganizowanego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną otrzymali uczniowie klasy III TżTot: Mateusz Kołakowski, Hubert Turadek, Maksymilian Banaszewski.

Dyplom i nagrodę za 100% frekwencję wręczono uczniowi klasy III KP Kacprowi Jeżowi. Dyplom i nagrodę książkową na najlepsze czytelnictwo w roku szkolnym 2021/2022 przyznano uczniowi klasy III Tot Krystianowi Byszewskiemu.

Dyplom uznania za aktywny udział w życiu szkolnym i wzbogacanie uroczystości występami artystycznymi otrzymali:  Krystian Byszewski, Oliwia Załęska, Amelia Grążewska, Anna Krupińska.

Dyplom uznania za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w latach 2019-2022 wręczono:

Klaudii Wierzbickiej kl. III K/wz

Kacprowi Ostaszewskiemu kl. III Kp

Jakubowi Brzezińskiemu kl. III Kp

Dominikowi Chupce kl. III Kp

Na koniec uroczystości pani wicedyrektor Anna Balcerowska przypomniała uczniom zasady bezpiecznego spędzania wakacji, życząc tym samym udanego odpoczynku, pełnego pozytywnych wrażeń, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli na jej ręce kwiaty oraz podziękowali nauczycielom słodkim upominkiem za całoroczny trud.

Ps. Kliknij w zdjęcie, aby obejrzeć je w całości :)