20 maja 2022 r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Zdrowe słodkości”, który realizowany był w terminie październik 2021 -  kwiecień 2022, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Pułtusku - sponsora nagród w postaci statuetek, książek i przyborów biurowych.

Pierwsza część spotkania odbyła się w auli, gdzie po przywitaniu gości: sekretarza powiatu Pani Katarzyny Jankowskiej, nagrodzonych w konkursie uczniów klas ósmych z powiatu pułtuskiego i ich opiekunów oraz nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku biorących udział w projekcie, została wyświetlona prezentacja przedstawiająca realizowane działania w ramach tego projektu. Następnie wręczono nagrody zwycięzcom konkursu powiatowego „Moje zdrowe słodkości”. Na koniec spotkania zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież miała okazję skosztować zdrowych słodkości, przygotowanych przez uczniów klasy IK, IIIKg, IIIKp i IITŻ.

Składamy serdeczne podziękowania za współpracę uczniom kształcącym się w zawodzie technik reklamy, którzy pod opieką nauczycielek: Anny Zimny, Jolanty Siudy i Agnieszki Służały przygotowali plakat do konkursu powiatowego „Moje zdrowe słodkości”, dyplomy dla zwycięzców oraz zaproszenia na podsumowanie projektu. Dziękujemy również nauczycielom przedmiotów gastronomicznych: Annie Wójcik, Barbarze Grąbczewskiej i Marcie Kuleszy, które stanowiły jury konkursu i wspomagały nas w realizowanych działaniach projektowych.

                                                                                                                                                       Koordynatorki projektu: Elżbieta Błaszczyk i Lidia Przybysz