Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

 

Imię i nazwisko

Klasa

Liczba głosów

Martyna Gołębiewska 

I TŻ

119

Mateusz Borek

IVTOR/TUF

74

Adam Borkowski

IIIK

67

Grzegorz Bednarz

IV TŻ

58

Damian Bobik

III TOR/TUF

39

Patrycja Zadrożna

I TOR/TUF

37

Klaudia Chrzanowska

II K/W

36

Julita Rogulska

IIIWZ

31

Alicja Rogulska

II TŻ/TOR

27

Konrad Cendrowski

I TOR/TUF

17

Paulina Piotrowska

I K

16

Aneta Kuczyńska

III TŻ

14

Karolina Fabjańczyk

II TŻ/TOR

10

Wiktoria Smolak

II WZ

8

Natalia Marczak

I WZ

6

 

W związku z powyższym skład Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019 jest następujący:

Imię i nazwisko

Klasa

Funkcja w Radzie Samorządu Uczniowskiego

Martyna Gołębiewska 

I TŻ

Przewodnicząca Rady S.U.

Mateusz Borek

IVTOR/TUF

Zastępca Przewodniczącej Rady S.U.

Adam Borkowski

IIIK

Zastępca Przewodniczącej Rady S.U.

Grzegorz Bednarz

IV TŻ

Członek Rady S.U.

Damian Bobik

III TOR/TUF

Członek Rady S.U.

Patrycja Zadrożna

I TOR/TUF

Członek Rady S.U.

Klaudia Chrzanowska

II K/W

Członek Rady S.U.

W wyborach oddano 219 głosów, 215 głosów było ważnych, 4 głosy nieważne.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 pozostaje pani Justyna Rachuba-Mućka.