„Szkolny doradca żywieniowy” to zespołowe przedsięwzięcie podjęte przez młodzież kształcącą się w Zespole Szkół na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych. Opiekę merytoryczną sprawują nauczycielki przedmiotów zawodowych z zakresu żywienia i gastronomii: Barbara Grąbczewska i Marta Kulesza, koordynatorem jest kierownik szkolenia praktycznego – p. Anna Kmiołek-Gizara.

Młodzież zaangażowana w działania doradcy żywieniowego poszerza swoją wiedzę o aktualności z zakresu dietetyki i zdrowego stylu życia. Uczy się udzielać porad żywieniowych, obsługiwać analizator składu ciała oraz interpretować jego wskazania dla różnych grup ludności, a także doskonali swoje kompetencje społeczne w zakresie szeroko pojętej komunikacji i współpracy.

Jednocześnie działalność doradcy żywieniowego nie ma sztywnych ram ani ograniczeń, wynika z potrzeb społeczności szkolnej, lokalnej oraz zaistniałych okoliczności. Dlatego też zapraszamy chętną młodzież, chcącą zdobywać nową wiedzę, doskonalić umiejętności zawodowe oraz kształtować świadomość żywieniową i konsumencką do wspólnego tworzenia tego projektu.