Regulamin rekrutacji w wersji do pobrania 

Przewodniczący: Adam Bednarz

Zastępca: Bożena Ostaszewska

Skarbnik: Teresa Froch