Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w tym roku szkolnym przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane –Twoja sprawa”. Jesteśmy jedną z 320 szkół w Polsce, które realizują ten program. Jednym z etapów realizacji jest zorganizowanie spotkań i popularyzowanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w środowisku lokalnym. Z tego względu, 7 marca odbyła się w naszej szkole konferencja pod hasłem „Twoje dane –Twoja sprawa”. Po przywitaniu gości przez panią dyrektor, spotkanie otworzyła pomysłodawczyni – pani Anna Kmiołek–Gizara. Obecni mogli wysłuchać wystąpień:

h  Pani Anny Jaworskiej z Banku Pekao w Pułtusku – „Wirtualny portfel – jak go chronić”,

h  Funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Pułtusku: podkomisarza Arkadiusza Kosińskiego, starszej sierżant Magdaleny Dziczek i sierżanta Daniela Podlasina  - „Ochrona prawna danych osobowych – przykłady z życia”,

h  Pracowników Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pułtusku, pań Grażyny Błachnio i Katarzyny Piotrowskiej – „Kryzys psychiczny młodego człowiek po wykorzystaniu jego danych osobowych”.

Usłyszeliśmy, że w dużej mierze od nas zależy, czy nasze dane osobowe (w tym również wizerunek) są bezpieczne w Internecie. Nie zamieszczajmy bezrefleksyjnie informacji, które nas dotyczą, nie tylko w mediach społecznościowych, ale w ogóle w sieci. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych porównuje to do balonów, które raz wypuszczone z ręki nigdy do nas nie wracają.

Pamiętajmy również, że „wrzucanie” do Internetu zdjęć, czy innych danych osobowych bez wiedzy i zgody ich właściciela, jest przestępstwem. A robienie tego dla żartu – może być żartem, który zabija. Może powodować emocje, z którymi trudno sobie poradzić, poczucie zagrożenia, wstyd, depresję, a w konsekwencji nawet samobójstwo.

Konferencję podsumowała psycholog pani Ewa Mazurkiewicz, po czym zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół.

                                                                                                                                   E. Mazurkiewicz