Technikum nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk. 2018/2019:
Technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka, Technik organizacji reklamy - fotografia cyfrowa, Technik usług fryzjerskich - wizaż, Technik budownictwa - klasa patronacka firmy Budomur

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk.  2018/2019: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych,Blacharz samochodowy, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Piekarz, Sprzedawca, Lakiernik, Elektryk, Murarz-tynkarz, Stolarz, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, Kucharz - barman (n...

 • Technikum nr 2

 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

           PORADNIK DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

Szkoła policealna szansą na uzyskanie kwalifikacji zawodowych i zdobycie ciekawej pracy

Nie wszyscy absolwenci mają fundusze, możliwości i czas aby studiować. Często ważne jest szybkie uzyskanie kwalifikacji zawodowych . Niektórzy uczniowie ukończyli szkołę średnią, ale bez egzaminu maturalnego. Są też tacy, którzy pragną zmienić swój pierwotnie wyuczony zawód , bądź pogłębić lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Szkoła policealna to szkoła, w której w rok lub w dwa lata, w zależności od wybranego kierunku, zdobędziesz praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawódDodatkowo, kierunki w szkołach policealnych są dopasowane do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, tj. uczą tylko tych zawodów, na które jest faktyczne zapotrzebowanie. By móc zapisać się do szkoły policealnej konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego poświadczonego świadectwem, nie istnieje potrzeba posiadania świadectwa maturalnego

Tryb nauki dopasowany jest tutaj do osób w różnym wieku; możesz uczyć się w trybie dziennym lub zaocznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz uczęszczać na jeden z popularnych kierunków nie rezygnując z pracy. Dużym plusem nauki w szkole policealnej jest to, że zajęcia odbywają się też, w weekendy co nie koliduje z praca lub studiowaniem. Słuchacze takiej szkoły dostają indeksy oraz legitymacje uprawniające do zniżek. Istotnym jest fakt, że większość szkół policealnych nie pobiera opłaty za naukę.

Jeśli chodzi o samą naukę w szkole policealnej, to w zależności od kierunku trwa ona średnio od 2 do 4-5 semestrów (1 rok- 2 lata) i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Po pomyślnym zaliczeniu, otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Ważny jest wybór zarówno odpowiedniego dla siebie kierunku, jak i dobrej szkoły policealnej. Koniecznie należy   upewnić się, czy dana szkoła przewiduje w swoim programie nauczania zajęcia praktyczne, jak również praktyki zawodowe. Taka droga edukacji dobrze przygotowuje do wykonywania danej profesji i ułatwia znalezienie pracy. Każdy   absolwent szkoły policealnej – po zdaniu końcowych egzaminów – posiada nie tylko dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, ale w pewnym sensie również wymagane doświadczenie w zawodzie.

Ucząc się w szkole policealnej masz czas (1-2 lata), aby dodatkowo zdobyć maturę.

Naukę w szkole policealnej można traktować również jako sposób na uzupełnienie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Możliwe jest też inne rozwiązanie, tzn. najpierw rozpoczynasz edukację w takiej szkole, a w międzyczasie lub po jej zakończeniu udajesz się na studia. W takim wypadku, wiedza i umiejętności, które zdobędziesz zapewnią ci przewagę nad innymi studentami, a przy tym zwiększą szansę na otrzymanie dobrej pracy jeszcze w trakcie studiów”1. https://maturzysta.dlastudenta.pl/zawody/

Szkoły policealne bacznie obserwują rynek pracy, dlatego większość z nich ma w swojej ofercie kierunki, na które jest lub będzie zapotrzebowanie.

Obecnie pożądane są takie kierunki jak: technik informatyk , technik BHP, technik administracji, technik weterynarii, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, opiekun Domu Pomocy Społecznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik ochrony fizycznej osób i mienia  

Wykaz zawodów , które można zdobyć ucząc się w szkołach policealnych w Polsce.


 • Administracja
 • Administrowanie stron internetowych
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Aktor
 • Aktor cyrkowy
 • Aktor scen muzycznych
 • Analityk giełdowy
 • Animator kultury
 • Architektura krajobrazu
 • Architektura wnętrz
 • Archiwista
 • Archiwizacja
 • Asystent bankowości
 • Asystent operatora dźwięku
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Asystentka nauczyciela przedszkola
 • Asystentka stomatologiczna
 • BHP
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Bibliotekarz
 • Biomasażysta
 • Blacharz
 • Blacharz samochodowy
 • Brand manager
 • Broker edukacyjny
 • Budowa dróg
 • Bukieciarstwo
 • Charakteryzacja i wizaż
 • Choreograf
 • Cieśla
 • Coach – trener biznesu
 • Coaching – psychologia rozwoju osobistego
 • Copywriter
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Dekoracja Wnętrz
 • Doradca podatkowy
 • Doradca zawodowy
 • Doradztwo i coaching
 • Drukarz
 • Dziennikarstwo
 • E-biznes
 • Ekonomista
 • Eksploatacja portów i terminali
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Familiolog
 • Fizjoterapeuta
 • Fizykochemia nowych materiałów
 • Florysta
 • Fotograf
 • Fototechnik
 • Fototechnika
 • Garbarz skór
 • Geodezja
 • Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
 • Grafik komputerowy
 • Grafik komputerowy DTP
 • Górnik eksploatacji otworowej
 • Górnik eksploatacji podziemnej
 • Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
 • Headhunter – konsultant ds. kariery
 • Higienistka stomatologiczna
 • Home stating
 • Informatyka
 • Inspektor budowlany
 • Instruktor fitness
 • Instruktor odnowy biologicznej
 • Instruktor terapii uzależnień
 • Intendent
 • Introligator
 • Kaletnik
 • Kamieniarz
 • Kominiarz
 • Konstrukcja Ubioru
 • Konstruktor Odzieży
 • Koszykarz-plecionkarz
 • Kowal
 • Krawiec
 • Księgowość
 • Księgowość i kadry
 • Kuśnierz
 • Lakiernik
 • Lektor języka angielskiego
 • Lobbysta
 • Logistyka
 • Malarz-tapeciarz
 • Manager wellness & spa
 • Marketing i Public Relations
 • Marketing i dziennikarstwo internetowe
 • Masaż
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń prec.
 • Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik precyzyjny
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Menedżer sportu
 • Modelarz odlewniczy
 • Monter budownictwa wodnego
 • Monter instalacji gazowych
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter instrumentów muzycznych
 • Monter izolacji budowlanych
 • Monter kadłubów okrętowych
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter mechatronik
 • Monter nawierzchni kolejowej
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Monter sieci komunalnych
 • Monter systemów rurociągowych
 • Monter-elektronik
 • Monter-instalator urządzeń techn. w bud. wiejskim
 • Murarz
 • Murarz - tynkarz
 • Muzyk
 • Naturopata
 • Obsługa recepcji hotelowej
 • Obuwnik
 • Ochrona fizyczna osób i mienia
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnik
 • Operator bezprzewodowych sieci komputerowych
 • Operator dźwięku
 • Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
 • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • Operator maszyn leśnych
 • Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Operator sprzętu komputerowego
 • Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • Operator urządzeń przemysłu chemicznego
 • Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa
 • Optyk-mechanik
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Organizacja imprez ślubnych
 • Organizator usług cateringowych
 • Ortoptystka
 • Perukarstwo
 • Plastyk
 • Pojazdy samochodowe
 • Poligrafia
 • Posadzkarz
 • Pośrednik pracy
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Pracownik biurowy
 • Pracownik centrum obsługi telefonicznej
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • Pracownik pozycjonowania stron internetowych
 • Projektant Mody
 • Projektant mody
 • Projektowanie i aranżacja wnętrz
 • Projektowanie ubioru
 • Protetyk słuchu
 • Renowator zabytków architektury
 • Roczne Studium Masażu i Naturalnych Metod Leczniczych
 • Rolnik
 • Rybak śródlądowy
 • Rzeźnik-wędliniarz
 • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
 • Sekretarka
 • Sekretarka medyczna
 • Sommelier
 • Specjalista SEM
 • Specjalista ds. analizy i rozwoju rynku
 • Specjalista ds. human resources
 • Specjalista ds. integracji europejskiej
 • Specjalista ds. komunikacji społecznej
 • Specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu
 • Specjalista ds. planowania strategicznego
 • Specjalista ds. pracy socjalnej
 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego
 • Specjalista ds. stosunków międzynarodowych
 • Specjalista ds. zamówień publicznych
 • Specjalista ds. zarządzania kryzysowego
 • Specjalista ds. zarządzania talentami
 • Sprzedawca
 • Sterylizacja medyczna
 • Stolarz
 • Studium dla doul
 • Studium ziołolecznictwa
 • Stylista
 • Stylista fryzur
 • Tancerz
 • Tapicer
 • Technik administracji
 • Technik agrobiznesu
 • Technik analityk
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik archiwista
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Technik awionik
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik budownictwa okrętowego
 • Technik budownictwa wodnego
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik dentystyczny
 • Technik drogownictwa
 • Technik dróg i mostów kolejowych
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektronik
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik elektroniki medycznej
 • Technik elektroradiolog
 • Technik elektryk
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik garbarz
 • Technik geodeta
 • Technik geofizyk
 • Technik geolog
 • Technik górnictwa odkrywkowego
 • Technik górnictwa otworowego
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik handlowiec
 • Technik hodowca koni
 • Technik hutnik
 • Technik hydrolog
 • Technik informacji naukowej
 • Technik informatyk
 • Technik instrumentów muzycznych
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Technik księgarstwa
 • Technik leśnik
 • Technik logistyk
 • Technik masażysta
 • Technik mechanik
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik mechanik okrętowy
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik mechatronik
 • Technik meteorolog
 • Technik nawigator morski
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik obuwnik
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik odlewnik
 • Technik ogrodnik
 • Technik optyk
 • Technik organizacji produkcji filmowej i telewiz.
 • Technik organizacji usług gastronomicznych
 • Technik ortopeda
 • Technik papiernictwa
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik poligraf
 • Technik pożarnictwa
 • Technik prac biurowych
 • Technik procesów drukowania
 • Technik procesów introligatorskich
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Technik pszczelarz
 • Technik rachunkowości
 • Technik rolnik
 • Technik rybactwa śródlądowego
 • Technik rybołówstwa morskiego
 • Technik spedytor
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Technik technologii ceramicznej
 • Technik technologii chemicznej
 • Technik technologii drewna
 • Technik technologii odzieży
 • Technik technologii szkła
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik teleinformatyk
 • Technik telekomunikacji
 • Technik transportu drogowego
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik urządzeń audiowizualnych
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Technik usług pocztowych i finansowych
 • Technik weterynarii
 • Technik wiertnik
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 • Technik włókiennik
 • Technik żeglugi śródlądowej
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Terapeuta zajęciowy
 • Terapia uzależnień
 • Turystyka
 • Usługi gastronomiczne, hotelarskie i turystyczne
 • Visual Merchandising
 • Weterynaria
 • Windykacja
 • Wędliniarz
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zdun
 • Zegarmistrz
 • Złotnik-jubiler
 • Ślusarz


Przydatne strony WWW:

https://szkolypolicealne.edubaza.pl/

https://zawody.kwalifikacjezawodowe.info

https://maturzysta.dlastudenta.pl/zawody/

https://maturzysta.dlastudenta.pl/szkoly_policealne/


                                                                                                                                                                 Ilona Dynak

Poprawiony: wtorek, 22 maja 2018 10:14
 
 
<<  Września 2022  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

projekty_unijne

 Szkola_bez_przemocy

  leonardo