Kierunki i rozszerzenia w Technikum Nr 2

 

Profil/zawód

Przedmiot rozszerzony

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Biologia

Technik reklamy

Język angielski

Technik usług fryzjerskich

Język angielski