Przydatne adresy i telefony dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci.

800 100 000  w godz.12-18 w dni powszednie

 

TELEFON  ZAUFANIA dla dzieci i młodzieży

116 111 codziennie od godz. 12 do 22 

 

Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. M. Konopnickiej 7

Tel: 23 692 04 04. Dyżury pełni: prawnik, psycholog i terapeuta uzależnień

 

Specjalistyczne poradnie  w zakresie uzależnień :

1. Al-Med. Pułtusk, ul. Traugutta23, dr Błażewicz, Tel.23 692 35 20

2.NZOZ „AN –MED”  Pułtusk, ul . Traugutta 21a, dr A. Lisowska, Tel. 23 692 34 43

 

Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna

Pułtusk, ul 3 Maja 20 , Tel.23 692 55 91

Trudności w nauce, doradztwo  zawodowe, porady psychologa