W związku z sytuacją spowodowaną możliwym strajkiem nauczycieli Kuratorium Oświaty w Warszawie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z listem wystosowanym do rodziców i uczniów.