W roku szkolnym 2021-2022 nasza szkoła wzięła udział w inicjatywie pn. Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym oraz we współpracy z PSSE w Pułtusku realizując program „Znamię! Znam je?”. We wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki czerniaka.

Rozsądek i odpowiedzialne podejście do ochrony skóry nie wyklucza dobrej zabawy. Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”, Akademia Czerniaka zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśl zasady „Baw się dobrze! NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

LINKI:  https://youtu.be/3bvavaHANdg   https://youtu.be/H-RQqWIOXcI