Pomysł tego wydarzenia wynika z realizowanej w Zespole Szkół im. B. Prusa innowacji z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, której celem jest propagowanie i popularyzowanie wśród młodzieży kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg oraz podnoszenie świadomości w zakresie trzeźwego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Partnerami tej innowacji są: Powiatowa Komenda Policji w Pułtusku, Państwowa Straż Pożarna w Pułtusku oraz Pani Edyta Piekarska – instruktor i właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Innowacja idealnie wpisała się w koncepcję Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, które zaleciło zorganizowanie w szkołach Tygodnia Bezpieczeństwa i przypomnienie młodzieży, jak ważne jest bezpieczeństwo na drogach. 

W ramach obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa w naszej szkole przeprowadzono konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w którym udział wzięło 32 uczniów.

Zwycięzcy konkursu :

I miejsce – Anna Krupińska (klasa 3 TUF), która otrzymała Voucher o wartości 590 zł na szkolenie Nastoletni Kierowca (celem szkolenia jest bezpieczne i prawidłowe wprowadzenie młodzieży w świat motoryzacji, poprzez przekazanie właściwych wzorców i uświadomienie ryzyk występujących w ruchu drogowym. 

II miejsce – Katarzyna Nalewajk (klasa 3 TŻp) otrzymała głośnik bezprzewodowy 

III miejsce – Mateusz Zawadzki (klasa 3 TŻg) również otrzymał głośnik bezprzewodowy

Nagrody zostały zakupione z funduszy pozyskanych od sponsorów:

Zakład Produkcyjno-Handlowy “Feliks” Dorota i Bogusław Polewaczyk

Błaszczyk Krzysztof właściciel firmy remontowej MAR-BUD

P. Paweł Łatyfowicz  Isbud Development

P. Jan Kaczmarczyk właściciel firmy Drogi i Mosty.

Kolejne przedsięwzięcie to prelekcja nt. bezpieczeństwa na drogach przeprowadzona przez sierżant sztabową Magdalenę Bielińską oraz pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków  Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i policjantów z Powiatowej Komendy Policji w Pułtusku z Wydziału Ruchu Drogowego.

Serdecznie dziękuję Partnerom oraz sponsorom za pomoc w realizacji innowacji. 

                                                                                                                                                                                     Agnieszka Dyl 

Zdjęcia z wręczenia nagród i prelekcji:

Zdjęcia z pokazu ratownictwa drogowego: