8 kwietnia na terenie Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie odbyły się eliminacje okręgowe OWiUR w 11 blokach tematycznych. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice:

  • Joanna Bieńkowska w bloku gastronomia
  • Weronika Murawska w bloku technologia żywności

Joanna Bieńkowska zajęła IV, a Weronika Murawska V miejsce w swoich blokach tematycznych. Dziewczęta otrzymały gratulacje od Przewodniczącego Komitetu Okręgowego dr. hab. Arkadiusza Stępnia, prof. UWM oraz p. Teresy Kujawskiej – Sekretarza Olimpiady oraz cenne nagrody rzeczowe.

Gratulujemy sukcesu!

                                                                                                                                                                                 Barbara Grąbczewska