"Znajdziesz mnie w bibliotece"

https://tiny.pl/rvhr9

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek  w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasłem Tygodnia Bibliotek 2021 jest „Znajdziesz mnie w bibliotece”.   

W związku ograniczeniami związanymi z pandemią i niemożnością spotkania się przygotowałam prezentację w aplikacji genally, w której znajdziecie szereg ciekawostek o książkach i bibliotekach itp. oraz ćwiczeń interaktywnych  w aplikacji LearningApps czy Wordwall. Zapraszam uczniów do udziału i dobrej zabawy!

                                                            Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz