W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy, podczas którego zorganizowano szereg działań. Uczniowie nie zawsze potrafią zauważyć swoje umiejętności, zbyt rzadko skupiają się na własnych zaletach, projekt miał więc na celu uświadomienie młodzieży mocnych stron, zaprezentowanie uczniowskich talentów, budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku. Dzięki naszej akcji uczniowie zrozumieli, że warto rozwijać swoje zdolności, poszerzać zainteresowania, a przede wszystkim wierzyć w siebie i swoje możliwości.

                                                                                                                               Szkolni koordynatorzy akcji Agnieszka Dyl i Ewa Mazurkiewicz