1 września w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku uroczyście rozpoczęto rok szkolny 2021/2022. Ze względu na stan epidemii spotkanie odbyło się w dwóch turach.

Pani dyrektor Dorota Orłowska powitała rodziców, nauczycieli i uczniów oraz  zapoznała zebranych z listem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Przedstawieni zostali nowi nauczyciele: kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel reklamy – p. Anna Zimny, nauczyciel historii – p. Przemysław Wesołowski, nauczyciel wspomagający – p. Katarzyna Kuczyńska,  nauczyciel wychowania fizycznego – p. Marcin Dąbrowski.

Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.