25 czerwca 2021r. w Zespole Szkół im. B. Prusa uroczyście zakończono rok szkolny 2020/2021. W podniosłym nastroju, w otoczeniu dostojnych gości, nauczycieli i rodziców, pani wicedyrektor Anna Balcerowska pogratulowała uczniom wyników edukacyjnych. Podziękowała za udział w licznych konkursach i akcjach. Nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród książkowych tym uczniom, którzy najciężej pracowali, odnosząc przy tym godne naśladowania sukcesy.

Nagrody książkowe za najwyższe wyniki w nauce, ufundowane przez Starostę Pułtuskiego Jana Zalewskiego, otrzymali uczniowie z najwyższą średnią ocen: uczennica klasy III Technikum Nr 2 Klaudia Kempczyńska oraz uczeń klasy II Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 Kacper Jeż.

Rada Rodziców przy ZSBP uhonorowała książkami i dyplomami 28 uczniów z bardzo wysoką średnią ocen oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem:

I Tż - Dominika Byszewska, Ernest Jeż, Amelia Łubińska

I Tr - Iryna Herbut, Zuzanna Wyrek

II TżTot P - Dominka Kisiel

II Tuf P – Natalia Sobieraj

II Tr P – Maja Szczerba, Zuzanna Daniluk

II TrTuf G – Amelia Grążewska, Khrystyna Karach, Karolina Korenberh, Milena Szerewicz

II Tż G – Joanna Bieńkowska, Ewelina Ciach, Weronika Murawska, Julia Zielińśka

III Tż – Klaudia Ciecierska, Klaudia Kempczyńska, Dagmara Piątkowska

III TrTuf – Viktorii Chahur

I Kw – Patrycja Szymczak

II Kw G – Wiktoria Archacka, Natalia Lewandowska

II KP – Kacper Jeż

III Kw – Natalia Marczak, Wiktoria Walczak

Dyplom i nagrodę za 100% frekwencję otrzymał uczeń klasy II KP Kacper Jeż.

Pani wicedyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom dwanaściorga uczniów naszej szkoły.

Dyplom za aktywny udział w Ogólnopolskim Projekcie „Eko-Szkoła 2021”, koordynowanym przez panią Renatę Prus-Nalewajk, otrzymali uczniowie: Dominika Kisiel, Karolina Jaszczułt, Milena Szerewicz, Wanessa Urbaniak, Joanna Bieńkowska, Hubert Borek, Danylo Fedorkevych, Zuzanna Wyrek, Ernest Jeż, Mateusz Kołakowski.

Podziękowanie za pracę na rzecz promocji szkoły otrzymali: Technik reklamy: Amelia Grążewska, Karolina Korenberh, Bartosz Bury, Olesia Bezhyk, Wiktoria Lazarenko, Aleksander Witkowski, Krzysztof Kaczmarczyk, Aneta Malinowska, Antoni Czubkowski. Technik usług fryzjerskich: Julia Ślepowrońska, Paulina Szymańska, Anna Krupińska, Natali Sobieraj. Technik żywienia i usług gastronomicznych: Dagmara Piątkowska, Martyna Gołębiewska, Jakub Gerek, Dominika Kisiel, Katarzyna Olszewska, Julia Kowalska, Amelia Łubińska, Wanessa Urbaniak. Kucharz: Olga Srebrnik, Weronika Kucińska, Dzianis Shalesny, Kacper Jeż.

Na koniec uroczystości pani wicedyrektor Anna Balcerowska przypomniała uczniom zasady bezpiecznego spędzania wakacji, życząc tym samym udanego odpoczynku, pełnego pozytywnych wrażeń, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali nauczycielom za całoroczny trud i złożyli kwiaty na ręce Pani wicedyrektor i Pani kierownik szkolenia praktycznego.

Ps. Kliknij w zdjęcie, aby obejrzeć je w całości :)