Video dokument pt. „Pułtuskie historie” stworzony przez grupę uczniów z Zespołu Szkół im. B. Prusa,  kierunek technik reklamy, został doceniony po raz drugi, tym razem na skalę ogólnopolską!

Nasz dokument zgłoszono do III edycji konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej „Odkryj Swój Skarb” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie.

Na konkurs wpłynęło ponad 100 wniosków, a nasz projekt dostał wyróżnienie i uplasował się na miejscu 8.

Najlepsze inicjatywy, w tym NASZA, zostaną umieszczone w „Lokalnych Inspiracjach” – publikacji elektronicznej, która pojawi się pod koniec tegorocznych wakacji.

Od organizatora: Celem konkursu jest promowanie miejsc i pomysłów na działania edukacyjne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości, miast i miasteczek Polski (do 30 000 mieszkańców). Doceniamy tych, którzy niezależnie od okoliczności działają na rzecz polskiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, rozbudzając zainteresowanie małymi miejscowościami i ich otoczeniem. Chcemy, aby dobre praktyki były inspiracją oraz wskazówką dla wszystkich, którzy, odkrywając „skarby”, edukują o lokalnym dziedzictwie!

Agnieszka Służała

Mikołaj Sokolnicki

Nauczyciele przedmiotów zawodowych