Z okazji 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja Zespół Szkół im. B. Prusa ogłosił Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu powiatu pułtuskiego pod patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Starosty Pułtuskiego.

Konkurs polegał na wykonaniu plakatu dowolną techniką plastyczną płaską lub komputerową w formacie A3. Miał na celu upowszechnienie wiedzy związanej z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, promowanie postaw patriotycznych, rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów.

Do organizatora konkursu wpłynęło 65 prac z 10 placówek: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pułtusku, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku, Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przemiarowie, Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku, Szkoły Podstawowej w Pniewie, Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy.

Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Piasecka-Żebrowska (przewodnicząca), Agnieszka Służała, Mikołaj Sokolnicki (członkowie), kierując się kryteriami zgodności z tematem konkursu, stopniem trudności wykonania plakatu oraz pomysłem i walorami artystycznymi wyłoniła 6 prac.  

I miejsce zajęła Aleksandra Woźniak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku

II miejsce Małgorzata Skoczeń z Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

III miejsce Zuzanna Stępniewska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku

Wyróżniono prace: Jakuba Piątkowskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku, Natalii Świdwy z Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem oraz Julii Petrykowskiej ze Szkoły Podstawowej w Pniewie.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w konkursie. Doceniamy trud włożony w wykonanie prac i niezwykłą pomysłowość.

Nagrody ufundowane przez Starostę Pułtuskiego zostaną wręczone 3 maja w pułtuskiej Bazylice po mszy świętej z okazji 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zapraszamy J

Ps. Kliknij w zdjęcie, aby obejrzeć je w całości :)