Wykaz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020: 

Zakres Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020: