Wszyscy wiemy, jak ważne jest zdrowie psychiczne każdego człowieka. Co chwila słyszymy o zapaści pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, o depresji, samobójstwach. W trosce o dobrostan naszych uczniów, w 2019 roku realizowaliśmy ogólnopolski program profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „Myślę pozytywnie”. Jest to kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w działaniach, zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli wypełniliśmy wszystkie wyznaczone na 2019 rok zadania! Szkoła pozyskała również wartościowe pomoce edukacyjne. My – młodzież, rodzice i nauczyciele - przez rok wzmacnialiśmy kompetencje nauczycieli, prowadziliśmy  zajęcia z młodzieżą i rodzicami, tworzyliśmy kreatywne gazetki, kolaże i inne projekty artystyczne, uczyliśmy się siebie i innych, nabywaliśmy i rozwijaliśmy kompetencje społeczne. Dzięki temu, tuż po feriach otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Myślenia Pozytywnego” – edycja 2019.

Wsparcie Instytutu Edukacji Pozytywnej, który stworzył program „Myślę pozytywnie”, jest na bardzo wysokim poziomie – zarówno ze względu na merytoryczność, jak i kompetencje. Innowacyjne podejście, pomysły i ogrom pozytywnego nastawienia spowodowały, że w roku 2020 nasza szkoła podpisała z Instytutem porozumienie, na mocy którego dalej będziemy w projekcie „Myślę pozytywnie”. Rozwijamy się, chcemy promować zdrowie psychiczne. W szkole powstał Klub Liderów Myślenia Pozytywnego, w którym młodzież będzie realizować własne działania pod hasłem  „Zmieniamy świat na lepsze - zaczynamy od siebie!”

Przed nami rok pełen planów i wyzwań, ale myślimy o tym pozytywnie. J

                                                                                                                                                            Koordynator programu

                                                                                                                                                                 Ewa Mazurkiewicz