Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora ZS BP w Pułtusku z dnia 1 czerwca 2920r. w sprawie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na zajęciach praktycznych w okresie trwania pandemii koronawirusa.