REKRUTACJA 2020/2021

Kierunki i rozszerzenia

Charakterystyka zawodów

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji

Wzory wniosków dla kandydatów

Zarządzenie dyrektora i załączniki 

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wersja pdf do pobrania