Uczniowie klas trzecich, w związku ze zbliżającym się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Linki do stron, na których zamieszczone są zadania egzaminacyjne, znajdują się w zakładce DLA UCZNIA - EGZAMIN ZAWODOWY.

Uczniowie klas trzecich w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy oraz kucharz, w związku ze zbliżającym się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Linki do stron, na których zamieszczone są zadania egzaminacyjne, znajdują się w zakładce DLA UCZNIA - EGZAMIN ZAWODOWY.

Technik żywienia i usług gastronomicznych- kwalifikacja TG.07

Technik organizacji reklamy- kwalifikacja AU.29

Kucharz- kwalifikacja TG.07