Tradycyjnie w październiku Uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wzięli udział w Kampanii Białych Serc – solidarnym proteście przeciwko uzależnieniom. Akcja profilaktyczna, której symbolem są wywieszone w oknach białe serca, nastawiona była na szerszą edukację młodych ludzi narażonych na zagrożenia, jakimi są narkotyki, dopalacze, alkohol, solidaryzując setki szkół, przedszkoli, organizacji charytatywnych, stowarzyszeń i innych instytucji. Tegoroczna, XIV Kampania odbywała się pod hasłem „100% dla Życia” i dodatkowo dotykała ważnego problemu, jakim jest uzależnienie od napojów energetycznych oraz mieszanie ich z alkoholem, co często kończy się tragicznie.W terminie od 12 do 21 października w szkole odbywało się wiele przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym.

Uczniowie klas I Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Powiatowej Komendy Policji na temat prawnych konsekwencji posiadania i udostępniania substancji psychoaktywnych. Po prelekcji młodzież obejrzała filmy profilaktyczne, przedstawiające skutki nadużywania alkoholu i napojów energetycznych. Uczniowie starszych klas rozmawiali na ten temat na zajęciach z wychowawcami.

Klasy I TOR/TUF, I TŻ i II K/W z wychowawczyniami: Aleksandrą Czyżewską, Teresą Zielińską i Barbarą Krzemień-Kozłowską wykonały ciekawe i wartościowe plakaty, promujące zdrowy tryb życia.

Uczniowie z klas III TOR, IV TOR i IV TŻ, pod opieką pani Jolanty Jadaś - nauczycielki przedmiotów zawodowych, przygotowali baner i naklejki w kształcie serc, które zostały wykorzystane w trakcie finałowego Marszu Solidarnego Protestu Przeciwko Uzależnieniom.

Samorząd Uczniowski dziękuje pracownikom Powiatowej Komendy Policji oraz Straży Miejskiej   w Pułtusku za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia.

                                                                                                Justyna Rachuba-Mućka

                                                                                       Opiekun Samorządu Uczniowskiego

                                                                              Szkolny Koordynator Kampanii Białych Serc