19 marca 2019r. Zespół Szkół im. B. Prusa odwiedzili ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku. Uczniowie mieli okazję zwiedzić szkołę, obejrzeć pracownie do nauki zawodu oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół na rok szkolny 2019/2020.