PRUS MÓWI: STOP

W  Zespole Szkół im. B. Prusa rusza cykliczna akcja pod hasłem:

„PRUS MÓWI:

S PORT

T RZEŹWOŚĆ

O DPOWIEDZIALNOŚĆ

P ROFILAKTYKA - ZDROWIE  PSYCHICZNE”.

Główne cele akcji :

- zwiększenie świadomości uczniów na temat szkodliwości środków psychoaktywnych i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji,

- dostrzeganie znaczenia dbałości o prawidłowy rozwój organizmu,

- przestrzeganie zasad i norm etycznych,

- dostarczenie wiedzy i obalenie mitów na temat uzależnień,

- umiejętności bycia asertywnym,

- przekazanie młodzieży jak radzić sobie w sytuacjach trudnych , kryzysowych bez uciekania do zachowań autodestrukcyjnych,

- kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

REALIZACJA POWYŻSZYCH CELÓW BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ CYKLICZNIE:

I Etap - Udostępnienie materiałów dotyczących uzależnień do wykorzystania na zajęciach z wychowawcą (na pulpicie w pokoju nauczycielskim).

II Etap – Warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia od 20-21.03.2019r.

III Etap - Opracowanie przez młodzież artykułów dotyczących profilaktyki zdrowia od 22.03 do 07.04.2019r.

IV Etap - Wykonanie plakatów i gazetki tematycznej od 23.04-30.04.2019r.

V Etap - Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych i filmów w dowolnym programie komputerowym na temat profilaktyki zdrowia od 01-31.05. 2019r.

VI Etap - „Profilaktyka przez Sport”- gry i zabawy ruchowe, dnia 30.05.2019r.

Najciekawsze prace, ciekawostki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na stworzonym specjalnie dla tej akcji Blogu- „Profilaktyka zdrowia” pod adresem:  

profilaktykauzaleznien.blogspot.com

Inicjatorami akcji są nauczyciele: Barbara Krzemień-Kozłowska, Teresa Zielińska, Ewa Mazurkiewicz, Katarzyna Świerczewska, Ilona Dynak, Marek Jankowski.