Koniec grudnia i początek stycznia upłynęły w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku pod znakiem zwiększania świadomości na temat poprawnej polszczyzny i troski o kulturę języka. W ramach obchodów Dnia bez Wulgaryzmów przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali szereg działań, których celem było promowanie pięknej mowy polskiej i zapobieganie używaniu wulgaryzmów. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Martyna Gołębiewska z koleżankami z klasy I TŻ przygotowały i rozdały uczniom „ściągawki”, zawierające akceptowane wyrażenia, którymi można zastąpić przekleństwa. Klasa II TOR wykonała bombki choinkowe ze zwrotami grzecznościowymi w różnych językach, a klasa III TOR/TUF przygotowała hasła, promujące poprawną polszczyznę. Na zajęciach z wychowawcami odbyły się pogadanki na temat czystości i piękna mowy polskiej, która nie potrzebuje wulgaryzmów, by dać upust emocjom.

                                                           J. Rachuba-Mućka, B. Smutkiewicz, M. Paliszewska