Technikum nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk. 2018/2019:
Technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka, Technik organizacji reklamy - fotografia cyfrowa, Technik usług fryzjerskich - wizaż, Technik budownictwa - klasa patronacka firmy Budomur

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk.  2018/2019: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych,Blacharz samochodowy, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Piekarz, Sprzedawca, Lakiernik, Elektryk, Murarz-tynkarz, Stolarz, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, Kucharz - barman (n...

  • Technikum nr 2

  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

PORÓWNANIE STRUKTURY EGZAMINU ZAWODOWEGO

WEDŁUG STARYCH I NOWYCH WYTYCZNYCH

STARA STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO


NOWA STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO

 

Egzamin obejmuje jeden zawód

 

Egzamin obejmuje jedną kwalifikację

Wymagania egzaminacyjne określone w standardach wymagań egzaminacyjnych

 

Wymagania egzaminacyjne określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach

Dla absolwentów

Dla uczniów, absolwentów,słuchaczy, osób po kwalifikacyjnych kursach zawodowych i dla zdających w trybie eksternistycznym

Przeprowadzany jeden raz w roku

Przeprowadzany wiele razy w ciągu roku, w zalezności od zgłoszonych osób

 

ETAP PISEMNY

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Test pisemny

Czesć I – 50 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie

Częśc II – 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością   gospodarczą

40 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru

Minimum 50 % punktów możliwych do uzyskania tj. 25 poprawnych odpowiedzi

Minimum 30 % punktów możliwych do uzyskania tj. 6 poprawnych odpowiedzi

Minimum 50 % punktów możliwych do uzyskania tj. 20 poprawnych odpowiedzi

Czas trwania 120 minut

Czas trwania 45-90 minut

Dokładny czas określony w informatorze dla zawodu

 

ETAP PRAKTYCZNY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Wykonanie wylosowanego zadania praktycznego,

sprawdzającego praktyczne umiejętności

z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie

Test praktyczny na stanowisku egzaminacyjnym

wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania

egzaminacyjnego – jedno zadanie egzaminacyjne

 

Trwa 180 – 240 minut

Dokładny czas określony w informatorze

dla konkretnego zawodu

Trwa 120 – 240 minut

Dokładny czas określony w informatorze dla

zawodu przy konkretnej kwalifikacji

 

Minimum 75% punktów możliwych do uzyskania

 

Po zdaniu obu etapów egzaminu – dyplom

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Po zdaniu obu części egzaminu – świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie i uzupełnieniu wykształcenia ogólnego na danym poziomie – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna.

 

Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny.

 

 UWAGA! NOWA STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO OBOWIĄZUJE obecne klasy PIERWSZE i DRUGIE Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

Wszelkie niezbędne i aktualne informacje na temat egzaminu zawodowego dla uczniów kończących szkołę znajdują się na stronach

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z 20 sierpnia 2013 r. 
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny

*         23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

*         od 24 do 27 czerwca 2014 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2014 r.) 

*         od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Egzamin pisemny trwa 120 minut, a egzamin praktyczny 240 minut.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 29 sierpnia 2014 r.


INFORMATORY O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

(STARA FORMA EGZAMINU)

TECHNIKUM

*         technik budownictwa

*         technik hotelarstwa

*         technik obsługi turystycznej

*         technik organizacji usług gastronomicznych

*         technik żywienia i gospodarstwa domowego

http://www.bip.cke.edu.pl/?cid=140

 

INFORMATORY O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

(NOWA FORMA EGZAMINU)

TECHNIKUM

*         technik handlowiec

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z121_522305_than.pdf

*         technik organizacji reklamy

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z144_333906_tor_popr.pdf

*         technik usług fryzjerskich

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z179_514105_tuf_popr.pdf

*         technik żywienia i usług gastronomicznych

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z187_343404_tziug_popr.pdf

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

*         kucharz

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z033_512001_kuch_popr.pdf

*         sprzedawca

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z084_522301_sp.pdf

Przydatne linki:

http://cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left

http://www.egzaminzawodowy.info/

Poprawiony: piątek, 26 września 2014 11:01
 
 
<<  Lipca 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

projekty_unijne

 Szkola_bez_przemocy

  leonardo